Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Obecnie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oleszyce znajduje się 61 pomników przyrody żywej.

W tym: 21 szt. dębów szypułkowych Quercus robur, 7 szt. sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, 2 szt. buka zwyczajnego Fagus sylvatica, 24 szt. lipy drobnolistnej Tilia cordata, 3 szt. jesiona wyniosłego Fraxinus excelsior, 1 szt. modrzewia polskiego Larix polonica, 2 szt. wiąza szypułkowego Ulmus laevis) i 1 szt. czereśni ptasiej Prunus avium.

Na szczególną uwagę zasługują drzewa pomnikowe (dąb szypułkowy i buk zwyczajny) zlokalizowane na miejscu dawnej gajówki (oddz. 313a „Plac Sobczyszyna"), 2 zrośnięte dęby szypułkowe z kapliczką wykonaną na martwym pniu jednego z nich (oddz. 120f) oraz okryty złą sławą, jako miejsce egzekucji w okresie II wojny światowej „Dąb Kunasza" (oddz. 257o).

 

Pomniki przyrody w oddz. 313a („Plac Sobczyszyna) – z prawej dąb szypułkowy, z lewej buk zwyczajny.

   

Pomniki przyrody żywej - z lewej 2 zrośnięte dęby szypułkowe (z kapliczką) w odz. 120f, z prawej okryty złą sławą "Dąb Kunasza" w odz. 257m

Wykaz drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Oleszyce i Gminy Cieszanów

Lp.

Oddz.

Obręb ewid./   nr działki

Gatunek  

Wiek/obwód/wys.  

Opis

1.

25a

 

Niemstów  /1271/1

Jesion wyniosły

126/370/28

„Jesiony z Brunarówki" grupa  3szt. drzew jesiona wyniosłego na terenie   przedwojennej siedziby leśniczówki, urocz. Chmielarnia /Brunarówka/,  

2.

Jesion wyniosły 

126/260/25

3.

Jesion wyniosły

126/230/25

4.

50d

Niemstów  /1285

Sosna pospolita

146/360/27

„Viktoria" drzewo rozdwojone na wysokości  4m,  spała żywiczarska   zarastająca, stan zdrowotny dobry

5.

87i 

Dachnów / 2929/1

Modrzew europ.

156/337/31

„Wyniosły"

6.

129f

Dachnów  /   2964

Wiąz szypułkowy 

186/390/21

„Limaki" grupa  2 wiązów

7.

Wiąz szypułkowy

186/305/21

8.

129b,

130c

Dachnów  /  2960

Dąb szypułkowy   

186/375/29

„Dęby Polskie" grupa 2 szt. dębów szypułkowych rosnących na obrzeżu placu przedwojennej gajówki, rosnące na skraju lasu od strony wsi Futory,

9.

Dąb szypułkowy 

186/315/28

10.

136f

Dachnów  /  2968

Dąb szypułkowy   

256/400/37   

„Ostaniec"                                     

11.

47c 

Niemstów/1282            

Dąb szypułkowy  

150/385/30

 

 

12.

136h

Dachnów/2968

Czereśnia ptasia            

106/290/30    

„Ptasia"

 

Wykaz drzew pomnikowych  na terenie Nadleśnictwa Oleszyce i Gminy Oleszyce

Lp.

Oddz.

Obręb ewid./ nr działki

Gatunek

Wiek/obwód/wys.

Opis

1.

135c

Stare Oleszyce/  2468/1 

Dąb szypułkowy  

207/390/27

„  Józef"

 Pojedynczy Dąb  rosnący na skraju uprawy leśnej 

2.

172l

Stare Oleszyce/2435  

Dąb szypułkowy  

207/401/25 

„Tytus"    Uroczysko Maziarnia 

3.

Dąb szypułkowy

207/480/27

„Baron" 

4.

Sosna zwyczajna

127/235/25

„Smukła" 

5.

326 h           

Sucha Wola/ 160    

Lipa drobnolistna 

106/340/25

 

 

„ Lipy Suchowolskie"   

7 sztuk lip

6.

Lipa drobnolistna 

136/250/25

7.

Lipa drobnolistna  

136/283/25

8.

Lipa drobnolistna  

106/240/24

9.

Lipa drobnolistna

136/235/26

10.

Lipa drobnolistna

86/175/24

11.

Lipa drobnolistna

126/315/26

10.

326i

Sucha Wola/160  

Lipa drobnolistna 

116/280/24

5 sztuk lip

11.

Lipa drobnolistna   

126/215/24

12.

Lipa drobnolistna   

126/260/24

13.

Lipa drobnolistna   

106/220/24

14.

Lipa drobnolistna 

106/285/24 

17.

327a

Sucha Wola/ 156 

Lipa drobnolistna 

126/260/27 

6 sztuk lip

18.

Lipa drobnolistna  

116/245/24

19.

Lipa drobnolistna 

126/310/26

20.

Lipa drobnolistna 

126/285/26

21.

Lipa drobnolistna  

126/205/24

22.

Lipa drobnolistna  

106/190/26

23.

331a

Sucha Wola/ 159

Lipa drobnolistna 

86/240/24  

„  Lipy Cmentarne"

 lipy  wokół  istniejącego cmentarza dawnej wsi Sucha Wola – 4 sztuki

24.

Lipa drobnolistna   

86/245/ 24

24.

Lipa drobnolistna 

86/245/24

26.

Lipa drobnolistna 

86/260/25

27.

334d

Sucha Wola/ 155

Lipa drobnolistna  

86/210/20

„Lipa na rozdrożu"

28.

338c

Sucha Wola/  151

Dąb szypułkowy

106/405/28

„ Gajowy „  

lokalizacja uroczysko Leszczyna

29.

368a 

Nowa Grobla/ 861

Dąb szypułkowy

126/285/24

„ Nemrod"

  przy drodze leśnej Lipina – Nowa Grobla

30.

31.

120f

Stare Oleszyce /2457              

Dąb szypułkowy

210/370/30

210/250/25

„Horaj"

32.

182d

Stare Oleszyce/2447  

Dąb szypułkowy

210/399/25

„ Adam"

d. własności Adama Sapiehy/

33.

207c

Stare Sioło /1227

Lipa drobnolistna 

160/326/24

siedziba Leśnictwa Stare Sioło

34.

218a

Stare Sioło /1241 

Dąb szypułkowy

160/430/28

 

 

Wykaz drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Oleszyce i Gminy Stary Dzików

Lp.

Oddz.

Obręb ewid./
nr działki   

Gatunek  

Wiek/obwód/wys.           

Nazwa - Opis

 

1.

147i

Stary Dzików/ 2388

Dąb szypułkowy

254/320/30

„Mariana"

Dąb na terenie d. gajówki  Montusiewicza

2.

Sosna pospolita

204/270/32

„Gajowa"

Sosna na terenie dawnej gajówki  Montusiewicza

3.

236p

Stary Dzików/ 2435

Sosna zwyczajna

204/320/30

„ Beata"

Sosna na terenie dawnej gajówki na Lebiedziach

4.

Sosna zwyczajna

204/230/28

„ Dorota"

Sosna na terenie dawnej gajówki na Lebiedziach

5.

313a

Cewków/ 7978

Buk zwyczajny

254/368/35

„Świadek „

Buk na terenie dawnej gajówki

 

6.

242 j

Miłków/88

Dąb

szypułkowy

254/330/28

 „Miłkowski"

 Dąb na terenie byłej wsi Miłków

7.

Dąb

szypułkowy

254/345/30

„ Mateczny"  Dąb na terenie byłej wsi Miłków

8.

157i

Nowy Dzików/1472

Dąb

szypułkowy

320/353/27

„Podlisze"

9.

257m

Miłków/98

Dąb

szypułkowy

210/445/21

„Dąb Kunasza"

 Dąb na terenie byłej wsi Miłków

10.

263g

Miłków/79

Sosna zwyczajna

160/287/29

„Strzelista"

11.

295a

Cewków/7999

Sosna zwyczajna

160/298/26

„Gruba sosna"

12.

302d

 

Cewków/7984

Dąb

szypułkowy

150/425/27

Bolesław

13.

Cewków/7984

Dąb

szypułkowy

150/372/25

Bartuś

14.

 

15.

313a

 

Cewków/7978

Dąb szypułkowy

Buk zwyczajny

130/375/26

130/375/25

plac Sobczyszyna