Leśnictwa Leśnictwa

Dzików

Leśniczy Ryszard Ozimek - 660 432 389 Podleśniczy Łukasz Kuras - 535 373 186
16 631 85 54

Podlisze

Leśniczy Marek Kuras - 600 342 287 Podleśniczy Andrzej Iwanicki - 663 600 280 Instruktor ds. zagospodarowania lasu Marek Rokosz

Futory

Leśniczy Henryk Osiowy - 600 341 445 Podleśniczy Michał Kowal - 660 432 403
16 631 51 40

Zabiała

Leśniczy Wiesław Panek - 600 342 084 Podleśniczy Andrzej Stachowski - 660 432 497
16 631 50 22

Stare Sioło

Leśniczy Adam Dec - 660 432 588 Podleśniczy Sylwia Dubel - 660 432 453
16 631 50 40

Miłków

Leśniczy Piotr Nowak - 600 345 835 Podleśniczy Artur Szwajka - 660 432 513
16 631 80 27

ul. Kościuszki 69
37-632 Stary Dzików
piotr.nowak1@krosno.lasy.gov.pl
artur.szwajka@krosno.lasy.gov.pl

Czerniakowa Buda

Leśniczy Marian Fiutowski - 600 336 957 Podleśniczy Grzegorz Nieckarz - 660 432 454 Instruktor ds. zagospodorowania i użytkowania lasu - Edward Zając
16 631 87 22

Sucha Wola

Leśniczy Janusz Węglarz - 600 341 429 Podleśniczy Tadeusz Jakubiec - 728 495 774

Lipina

Leśniczy Waldemar Ciupa - 600 345 825 Podleśniczy Monika Rozwód - 784 093 964
16 628 61 19

Kolonia

Leśniczy Józef Maksymowicz - 600 326 246 Podleśniczy Włodzimierz Ważny - 533 213 864
16 631 51 57