Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się w główniej mierze pozyskaniem surowca drzewnego na podstawie opracowanego planu urządzenia lasu.

W ramach użytkowania pozyskuje się również choinki, zbierane są płody runa leśnego (jagody, grzyby, rośliny) dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.

W Nadleśnictwie Oleszyce według PUL sporządzonego na lata 2017 – 2026 rokrocznie pozyskuje się około 73 tys. m3 drewna, jest to wielkość, która nie zakłóca możliwości produkcyjnych lasu oraz gwarantuje zachowanie ich trwałości.
Dominującym gatunkiem w drzewostanach jest sosna następnie dąb, buk, brzoza, olcha i w mniejszych ilościach pozostałe liściaste.