Asset Publisher

Telefony alarmowe

Punkt alarmowo-dyspozycyjny zlokalizowany jest w Nadleśnictwie Oleszyce.

czynny:

- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00  do godz. 15:00 pod telefonem stacjonarnym 16 631 16 60 fax. 16 631 16 61

 

Nadleśniczy Stanisław Zagrobelny tel. kom. 660 740 016


Pełnomocnik Nadleśniczego Kazimiera Ciupa tel. kom. 530 329 302

Pełnomocnik Nadleśniczego Marek Ozimek   tel. kom. 664 745 823

Z-ca Nadleśniczego Bartłomiej Wlezień tel. kom. 664 745 824

Inżynier nadzoru  Tadeusz Maksymowicz tel. kom. 608 667 763

Inżynier nadzoru  Tomasz Uszkowski  tel. kom. 666 090 779

 

Specjalista ds. ochrony ppoż. Ciupa Kazimiera  tel. kom. 530 329 302
  

Nazwa leśnictwa

 Telefon stacjonarny

 Telefon komórkowy

Imię i nazwisko leśniczego

Dzików

16 63 18 554

660 432 389

Ryszard Ozimek

Podlisze

16 63 15 022

600 342 287

Marek Kuras

Futory

16 63 15 140

600 341 445

Henryk Osiowy

Zabiała

16 63 15 022

600 342 084

Wiesław Panek

Stare Sioło

16 63 15 040

660 432 588

Adam Dec

Miłków

16 63 18 027

600 345 835

Piotr Nowak

Czerniakowa Buda

16 63 18 722

600 336 957

Marian Fiutowski

Sucha Wola

533 724 453

600 341 429

Janusz Węglarz

Lipina

16 62 86 119

600 345 825

Waldemar Ciupa

Kolonia

16 63 15 157

600 326 246

Józef Maksymowicz

 
Ochrona lasu

Procesy jakie  zachodzą w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu.

Las podlega stale wpływom czynników natury biotycznej i abiotycznej, które stale stwarzają zagrożenie dla jego prawidłowego wzrostu i zachowania dobrej kondycji zdrowotnej.

Czynniki abiotyczne:
- szkody od huraganowych wiatrów,
- szkody związane z zakłóceniami stosunków wodnych,     
- szkody od nadmiernych opadów śniegu – okiść,

Czynniki biotyczne
• Choroby grzybowe, które można podzielić:
- zgorzele, powodujące największe szkody w szkółkach leśnych,
- osutki sosny, powodujące opadanie igieł,
- mączniak dębu, stanowiący zagrożenie szczególnie dla młodych drzewek,
- huby i opieńka, zagrażają drzewostanom założonym na gruntach, które kiedyś były użytkowane rolniczo,

• Szkodniki owadzie:
- szkodniki korzeni, są to przede wszystkim pędraki chrabąszczy, które zagrażają najmłodszym drzewostanom i szkółkom leśnym,
- szkodniki upraw leśnych, między innymi: szeliniak sosnowiec
- szkodniki wtórne (cetyńce, drwalnik, przypłaszczek granatek), które żerują na drzewach już osłabionych przez inne czynniki,

• Szkody wyrządzane przez zwierzynę dotyczą szczególnie zgryzania i ogryzania pączków młodego pokolenia drzew oraz  spałowanie  przez sarny i jelenie  w uprawach leśnych, powodujących osłabienie, deformację pędu głównego, a nawet zamierania sadzonek.

W ostatnim czasie szczególnie uciążliwe stają się również szkody powodowane przez bobry, głównie podtopienia i zgryzanie.

Nadleśnictwo celem zmniejszenia szkód stosuje różne metody np.:
- grodzenie upraw,
-  zabezpieczenia przy użyciu środka chemicznego,
- zabezpiecza sadzonki mechanicznie przy użyciu pakuł, wełny oraz osłonek plastikowych.