Hodowla lasu

Hodowla lasu to dział gospodarki leśnej, którego głównym celem jest zachowanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych poprzez m.in. bieżące odnawianie zasobów leśnych z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się w główniej mierze pozyskaniem surowca drzewnego na podstawie opracowanego planu urządzenia lasu.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Oleszyce prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce jest prowadzona w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie(Dz.U. 05.127.1066 z późn. zm.) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.