Asset Publisher Asset Publisher

Podkarpackie lasy otrzymały certyfikat PEFC

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC

Co oznacza posiadanie certyfikatu PEFC

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu  PEFC oznacza prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, ich właściwych funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i ogólnoświatowym, bez szkody dla innych ekosystemów.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP międzynarodowe certyfikaty np. PEFC.

Certyfikat do pobrania