Asset Publisher Asset Publisher

Tej jesieni leśnicy z Oleszyc posadzą prawie 300 tysięcy drzew

Leśnicy z Oleszyc rozpoczynają kolejną akcję sadzenia drzew. W sumie jesienią zostanie zasadzonych 294 tysiące sadzonek.

Na zlecenie leśników z Nadleśnictwa Oleszyce pracownicy Zakładów Usług Leśnych tej jesieni będą sadzić drzewka na odpowiednio wcześniej przygotowanych powierzchniach zrębowych.  W październiku i listopadzie odnowionych zostanie ponad 41 hektarów lasu. Najwięcej, bo aż 155 tysięcy zostanie zasadzonych sosen, dęba – 75 tys. oraz buka – 30 tys. Ponadto lasy wzbogacą się o gatunki drzew takich jak: świerk (10 tys.), jodła (5 tys.), grab (6 tys.), wiąz górski (4 tys.) olcha (3 tys.), jawor (2,2 tys.) oraz modrzew (2 tys.)

Drzewka są wysadzane zgodnie ze szczegółowym planem uwzględniającym wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków, m.in. dynamikę wzrostu, mikroklimat, rodzaj gleby, wilgotność i wymagania świetlne.

Dlaczego leśnicy sadzą las jesienią?

Jest kilka powodów, dla których lepiej jest posadzić młode drzewka jesienią. Najważniejszy z nich to uniknięcie ryzyka przedłużającej się zimy, a co za tym idzie opóźnienia terminu odnowień wiosennych nawet do momentu rozpoczęcia wegetacji. Kolejna praktyczna korzyść to rozładowanie wiosennego spiętrzenia prac odnowieniowych, nie tylko w poszczególnych leśnictwach, ale przede wszystkim na szkółkach leśnych, z których pochodzą sadzonki.

Bioróżnorodność lasów

Od ponad dziesięciu lat wyraźnie zaznacza się zwiększający w odnowieniach udział gatunków liściastych kosztem gatunków iglastych. Przyczyną jest prowadzona przebudowa bardzo licznych w naszym regionie lasów iglastych na lasy mieszane, zgodne z siedliskiem. Szczególnie widać to w Nadleśnictwie Oleszyce, gdzie występuje wysoka bioróżnorodność lasów, dzięki czemu są one odporniejsze na szkody biotyczne i abiotyczne.

Sadzonki produkowane są w Nadleśnictwie Oleszyce

Materiał roślinny wykorzystywany dla zalesiania pochodzi ze szkółki leśnej Kolonia w Nadleśnictwie Oleszyce. Produkowane są tam również drzewa leśne na sprzedaż, zarówno liściaste jak i iglaste, z odkrytym bądź zakrytym systemem korzeniowym (w kontenerach i inspektach). Więcej informacji na temat produkcji sadzonek w Kolonii można uzyskać tutaj.

Szkółka kontenerowa im. prof. Janusza Sabora w leśnictwie Kolonia

Pół miliarda drzew rocznie

Wielkie przedsięwzięcie sadzenia lasu odbywa się w całej Polsce. Rocznie w naszym kraju sadzonych jest prawie pół miliarda drzew, czyli ok. 1000 na minutę.

Leśnicy tylko pomagają

Dzięki pomocy leśników lasów w Polsce jest coraz więcej. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,4 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2014 powierzchnia lasów zwiększyła się o 504 tys. ha. To efekt racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej. Leśnicy sadzą las, ale również dzięki odpowiedniemu gospodarowaniu dostosowują las do odnowień naturalnych. Doskonałym przykładem może być sytuacja, przedstawiona na zdjęciu poniżej, gdzie widać samosiew sosny:

Naturalne odnowienie lasu

RM