Gekennzeichneter Inhalt

Zasoby leśne

Na obszarze Nadleśnictwa Oleszyce wyodrębniono 11 typów siedliskowych lasu, ich udział procentowy przedstawia poniższy diagram:

Udział grup wilgotnościowych siedlisk w powierzchni Nadleśnictwa Oleszyce przedstawia poniższy wykres:

Drzewostany Nadleśnictwa Oleszyce złożone są z 28 gatunków drzew.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie Nadleśnictwa Oleszyce jest sosna zwyczajna, której udział procentowy stanowi blisko połowę powierzchni (48,59%). Ważnym gatunkami na omawianym terenie są dąb szypułkowy (14,44%) i buk zwyczajny (14,30%) będące często gatunkami panującymi lub współpanującymi, a także olsza czarna (7,36%) i brzoza brodawkowata (6,76%). Gatunki domieszkowe takie jak świerk pospolity (2,59%), modrzew europejski (2,24%), grab pospolity (2,09%) stanowią istotny element drzewostanu. Pozostałe gatunki stanowią mniej niż 1% powierzchni.