Hodowla lasu

Gospodarstwo szkółkarskie w Nadleśnictwie Oleszyce to jeden z najnowocześniejszych w Polsce obiektów produkujących sadzonki drzew leśnych z zakrytym systemem korzeniowym.

Ochrona lasu

Punkt alarmowo-dyspozycyjny zlokalizowany jest w Nadleśnictwie Oleszyce.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się w główniej mierze pozyskaniem surowca drzewnego na podstawie opracowanego planu urządzenia lasu.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oleszyce został opracowany na lata 2007 - 2016

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce jest prowadzona w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie(Dz.U. 05.127.1066 z późn. zm.) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.