Gekennzeichneter Inhalt

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce jest prowadzona w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995r. - Prawo Łowieckie(Dz.U. 05.127.1066 z późn. zm.) i akty wykonawcze wydane na jej podstawie.


Wszystkie obwody łowieckie leżące na terenie Nadleśnictwa Oleszyce są dzierżawione przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego.
Gospodarka łowiecka na terenie działania Nadleśnictwa jest prowadzona przez Koła Łowieckie i koordynowana w Łowieckich Rejonach Hodowlanych.
 
 

Rejon

hodowlany

Nr obwodu

łowieckiego, dzierżawca

Wieloletni Łowiecki

Plan Hodowlany

okres obowiązywania planu

IX - Ziemia Sieniawska

(większość terenu nadleśnictwa)

48 pk - KŁ Jeleń Oleszyce

49 pk - KŁ "HUBERT" Oleszyce

66 pk - KŁ "Darz Bór" Sieniawa

1.04.2007-31.03.2017

X - Galicja Północno- Wschodnia

(leśnictwa: Sucha Wola, Lipina)

78 pk - KŁ "Łoś" Oleszyce 1.04.2007-31.03.2017Koła Łowieckie są stowarzyszeniami i posiadają osobowość prawną.

 

Opracował:

Stanisław Zagrobelny