Asset Publisher Asset Publisher

Piękno Bieszczadów – dar i zobowiązanie w świetle Laudato Si

Pod tym tematem przewodnim w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych „Wołosań” w Cisnej dyskutowano podczas Sympozjum Przyrodniczego zorganizowanego przez Fundację Dabar z Lublina. Współgospodarzami Sympozjum były władze Gminy Cisna i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Laudato Si to encyklika Ojca Świętego Franciszka poświęcona środowisku życia człowieka na Ziemi i trosce o nasz wspólny dom. Tytuł nawiązuje do pieśni św. Franciszka o Matce Ziemi zaczynającej się słowami: Laudato Si’ mi’ Signore… – Pochwalony bądź Panie mój....

Sympozjum zaszczycili znakomici i niecodzienni prelegenci:
1. Ks. Kardynał Gerhard Muller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017) z Watykanu, który przedstawił referat pt. Ekologia w służbie człowieka i stworzenia. Inspiracje Encykliki Laudato Si,
2. Prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska wygłosił wykład na temat: Zrozumieć przyrodę czyli jak korzystać z niej dla dobra człowieka i środowiska,
3. Dr inż. Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawił Strategię dla Bieszczad – założenia, wyzwania i szanse,
4. Prof. dr hab. Tomasz Zawiła – Niedźwiecki, z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wygłosił referat: Lasy Państwowe – ich rola w strategii rozwoju dla Bieszczad.

Sympozjum ze swadą prowadził ks. Prof. Henryk Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W konferencji uczestniczyli również: pan Marek Haliniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pan Dariusz Wdowik, dyrektor RDOŚ w Rzeszowie, pani europoseł Elżbieta Łukacijewska, starostowie i wójtowie bieszczadzcy.

Rolę współgospodarza pełniła pani wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska.

W spotkaniu wzięli udział dyrektor RDLP Grażyna Zagrobelna, z-cy dyrektora RDLP: Marek Marecki i Artur Królicki, nadleśniczowie z terenu RDLP.

Po każdym z referatów wywiązywała się ożywiona dyskusja, z której można wywnioskować żywe zainteresowanie uczestników takim zagospodarowaniem Bieszczadów by ich  mieszkańcy mogli tu żyć, rozwijać się a młodzież nie musiała emigrować za pracą.

W części terenowej uczestnicy Sympozjum udali się do stacji Bieszczadzkiej kolejki w Krzywem, gdzie prezes Fundacji Kolejki Bieszczadzkiej Pan Mariusz Wermiński i dyr. G. Zagrobelna przedstawili historię kolejek bieszczadzkich. Przejazd kolejką do Cisnej  stanowił atrakcję dla gości.

Na uwagę zasługuje również profesjonalna obsługa konferencji, za którą odpowiadał ośrodek szkoleniowy Wołosań.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Zagrobelny