Asset Publisher Asset Publisher

Dzień św. Huberta – patrona myśliwych

3 listopada myśliwi obchodzą doroczne święto swojego patrona św. Huberta.

Hubertus to szczególnie ważny dzień dla myśliwych, jeźdźców i leśników. Tego dnia odbywa się wspomnienie świętego Huberta. Organizowane są tradycyjne obchody, podczas których myśliwi uczestniczą w Mszy Świętej. Ma ona charakter polowy, odprawiana jest wokół leśnych kapliczek. Na terenie Nadleśnictwa Oleszyce taka kapliczka znajduje się w leśnictwie Stare Sioło, gdzie od 2000 roku odprawione są wspominanie wcześniej tradycyjne msze święte Hubertowskie. Kaplicę w całości zbudowali myśliwi Koła Łowieckiego „Jeleń” w Oleszycach. Ma kształt paśnika dla zwierzyny, a podwójny krzyż symbolizuje i jest wotum za 2 minione tysiąclecia chrześcijaństwa. Znajduje się tam również szczególna drewniana rzeźba św. Huberta autorstwa  śp. Tadeusza Tracza z Starego Dzikowa – artysty samouka, myśliwego Koła.

Lokalizacja kapicy zaznaczona jest na mapie poniżej:

 

Po mszy świętej w kaplicy odbywa się tradycyjne polowanie.

Wspomnienie Św Huberta to nie tylko hołd oddany patronowi, ale również kultywowanie tradycji z długą historią. Jako element etyki kształtuje charaktery adeptów łowiectwa, określa stosunek do zwierza i szacunek do naturalnego środowiska.  Warto zaznaczyć, że wspólnie z myśliwymi świętują także leśnicy, gdyż łowiectwo to pasja i odpowiedzialność, ale także ważny element gospodarki leśnej.  

Życiorys Świętego Huberta

Święty Hubert żył w latach 655 - 727. Imię Hubert z germańska znaczy tyle co "sławny rozumem". Żywot świętego znany jest z podań i legend.

Święty Hubert pochodził z rodu królewskiego Merowingów. Był uczniem święto Lamberta, biskupa z Maastricht (Holandia), po którym przejął półpogańską diecezję. Zasłynął jako misjonarz i wielki apostoł Brabancji i Ardenów (pogranicze trzech krajów Beneluksu). Młody Hubert cały wolny czas spędzał w lasach, gdzie nieustannie polował. Myślistwo było jego wielką pasją. Ponoć prowadził swobodne hulaszcze życie. Tak było do roku 695, kiedy polując w górach ardeńskich nie bacząc, że akurat był Wielki Piątek, napotkał podczas polowania jelenia z promieniującym krzyżem w wieńcu. Miał wtedy usłyszeć głos Stwóry ostrzegające go przed zgubnymi skutkami dotychczasowego trybu życia i nakazał mu udać się do Lamberta - biskupa Maastricht.

Przed objawieniem, czyni jak mu Bóg nakazał. Udaje się na służbę bożą do biskupa, studiuje wiedzę kanoniczą i prowadzi działalność misjonarską w Ardenach i Branacji.  Po śmierci biskupa Lamberta w 704 lub 705 roku z rąk papieża otrzymuje sakrę biskupią. Opowieści z tamtych czasów głoszą, iż Hubert uczynił wtedy wiele cudów. Leczył i uzdrawiał ludzi oraz zwierzęta poprzez dotyk stuły lub klucza. 30 maja 727 roku Hubert zmarł  i po latach za swoje zasługi w krzewieniu wiary chrześcijańskiej ogłoszono go świętym i został kanonizowany

Witraż św. Huberta

W kościele w Futorach umieszczony jest witraż św. Huberta. Został ufundowany przez Koło Łowieckie „Hubert” jako wotum dziękczynne za 25 lat działalności Koła łowieckiego „Hubert” w Oleszycach.

Z "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza:
Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli długi, centkowany, kręty,
Jak wąż boa oburącz do ust przycisnął, wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął
I zagrał…

Stanisław Zagrobelny, RM