Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga ASF !!!

Wybierasz się na grzyby? Zwróć uwagę na szczątki dzika !!!

 

Na mocy decyzji wykonawczej Komisji Unii Europejskiej nr 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej Komisji Unii Europejskiej nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, zmieniono zasięgi obszarów objętych restrykcjami wprowadzając do tzw. „czerwonej strefy” gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce
i Stary Dzików
.

Wobec tego, od dnia 04.09.2019r. znaczna część terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Oleszyce znalazła się w strefie obszaru objętego ograniczeniami (czerwona strefa). Poniżej przedstawiamy sposób postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików. Akcja informacyjna ma na celu wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zagrożonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Ludzie nie są wrażliwi na zagrożenie wirusem ASF.

 

 

 Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do powiatowego lekarza weterynarii +48 16 632 91 10 lub Straży Leśnej Nadleśnictwa Oleszyce pod numer telefonu +48 604 930 169 lub +48 664 316 449: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

 

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie , a odzież przeznaczyć do prania;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Opracowanie: Rafał Cisek