Lista aktualności Lista aktualności

Promocja Monografii "Dzieje Lasów Lubaczowskich" w Starym Dzikowie

W ubiegłą niedzielę (19.05.19) w GOK Stary Dzików miało miejsce spotkanie z mieszkańcami gminy promujące niedawno wydaną obszerną publikację " Dzieje lasów lubaczowskich" autorstwa Zygmuta Kubraka, znanego regionalisty. 
Publikacja obejmuje monografie Nadleśnictw: Lubaczów, Narol i Oleszyce. W bieżącym roku w/w Nadleśnictwa obchodzą 75- tą rocznicę powstania.
Publikacja oprócz standardowych monografii Nadleśnictw , jest bogato wyposażona w zdjęcia, skany archiwalnych dokumentów i zdjęć. Wartość książki podnosi rys historyczny regionu i krótkie charakterystyki poszczególnych miejscowości. Lubaczowszczyzna leży na terenie dawnych Grodów Czerwieńskich i etnograficznie na Rusi Czerwonej. Podczas lektury z kart książki emanuje duch dawnych Kresów.
Spotkanie zaszczycili Tomasz Jabłoński, wójt Gminy i Bogdan Ozimek przewodniczący Rady Gminy. W spotkaniu wzięli udziaľ: Stanisław Zagrobelny, Nadleśniczy, leśnicy Leśnictw leżacych na terenie Gminy: z lctwa Miłków, Piotr Nowak, Wojciech Mudľo, z leśnictwa Dzików, Ryszard Ozimek, z leśnictwa Czerniakowa Buda, Marian Fiutowski i Grzegorz Nieckarz. 
Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja.
Darz Bór

Stanisław Zagrobelny